Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden (“Overeenkomst”) bevatten de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de canadiensport.com website (“Website” of “Dienst”) en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk, “Diensten”). Deze Overeenkomst is juridisch bindend tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en Sportinvestments BV (“Sportinvestments BV”, “wij”, “ons” of “onze”). Door de Website en de Diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn. Indien u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit aan deze Overeenkomst te binden, in welk geval de termen “Gebruiker”, “u” of “uw” naar een dergelijke entiteit verwijzen. Indien u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, dient u deze Overeenkomst niet te aanvaarden en mag u geen toegang hebben tot en gebruik maken van de Website en Diensten. U erkent dat deze Overeenkomst een contract is tussen u en Sportinvestments BV, ook al is het een elektronisch contract dat niet fysiek door u is ondertekend, en dat het uw gebruik van de Website en Diensten regelt.

Accounts en lidmaatschap

Indien u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, nieuwe accounts te controleren en te beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en de Diensten kunt gaan gebruiken. Het verstrekken van valse contactinformatie van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de veiligheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw handelen of nalaten, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die het gevolg is van dergelijk handelen of nalaten. Wij kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als wij vaststellen dat u een bepaling van deze overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill zou kunnen schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze diensten. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

Facturering en betalingen

U dient alle vergoedingen of kosten voor uw account te betalen in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factureringsvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of kosten verschuldigd en betaalbaar is. Indien uw aankoop naar ons oordeel een transactie met een hoog risico vormt, zullen wij u vragen ons een kopie van uw geldige door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto te verstrekken, en eventueel een kopie van een recent bankafschrift voor de creditcard of bankpas die voor de aankoop is gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om producten en productprijzen op elk moment te wijzigen. Wij behouden ons ook het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde facturatie- en/of verzendingsadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven.

Nauwkeurigheid van informatie

Af en toe kan er informatie op de Website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op beschikbaarheid, promoties en aanbiedingen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Website of Diensten onjuist is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij nemen geen verplichting op ons om informatie op de Website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die op de Website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie op de Website of Diensten is gewijzigd of bijgewerkt.

Diensten van derden

Indien u besluit diensten van derden in te schakelen, te openen of te gebruiken, dient u zich ervan bewust te zijn dat uw toegang tot en gebruik van dergelijke andere diensten uitsluitend worden beheerst door de algemene voorwaarden van dergelijke andere diensten, en dat wij deze niet onderschrijven, niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor, en geen verklaringen afleggen over enig aspect van dergelijke andere diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun inhoud of de wijze waarop zij omgaan met gegevens (met inbegrip van uw gegevens) of enige interactie tussen u en de aanbieder van dergelijke andere diensten. U doet onherroepelijk afstand van enige vordering jegens Sportinvestments BV met betrekking tot dergelijke andere diensten. Sportinvestments BV is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met uw inschakeling, toegang of gebruik van dergelijke andere diensten, of uw vertrouwen op de privacy praktijken, gegevensbeveiligingsprocessen of ander beleid van dergelijke andere diensten. U dient zich mogelijk te registreren voor of in te loggen bij dergelijke andere diensten op hun respectieve platforms. Door het inschakelen van andere diensten, geeft u Sportinvestments BV uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens openbaar te maken indien dit noodzakelijk is om het gebruik of de inschakeling van deze andere diensten te vergemakkelijken.

Links naar andere bronnen

Hoewel de Website en Diensten kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele applicaties, etc.), impliceren wij op geen enkele wijze, direct of indirect, goedkeuring, associatie, sponsoring, onderschrijving, of verwantschap met enige gelinkte bron, tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van bedrijven of personen of de inhoud van hun bronnen, en wij staan daar ook niet voor in. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient zorgvuldig de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden door te nemen van elke bron waartoe u toegang verkrijgt via een link op de Website en Diensten. Het linken naar andere off-site bronnen is op eigen risico.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde te wijzigen, met ingang van het moment dat een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website is geplaatst. Wanneer wij dit doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Het blijven gebruiken van de Website en Diensten na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden ervan. Door toegang tot en gebruik van de Website en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet gemachtigd om de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Indien u contact met ons wenst op te nemen om meer te vernemen over deze Overeenkomst of indien u ons wenst te contacteren in verband met eender welke aangelegenheid die hiermee verband houdt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 8 juli 2021